Διατμηματικό ΠΜΣ: «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία»

Ιδρυτικά Τμήματα του Π.Μ.Σ.:

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.

Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνική Σχολής του Α.Π.Θ.

Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία» (Φ.Ε.Κ. 3796/15-10-2019) λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 έως το ακαδημαϊκό έτος 2023-24. Προσφέρει τη συστηματική ειδίκευση στις περιοχές της «Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής και Διεπιστημονικής Ανθρωπολογίας»:

Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία» καταρτίζει και εξειδικεύει στους τομείς της Φιλοσοφίας, της Παιδαγωγικής, της Θεολογίας, της Οικονομίας και της Αρχιτεκτονικής. Ιδίως, με το εν λόγω Διατμηματικό Π.Μ.Σ., τα τέσσερα Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχουν ως στόχο να καταρτίσουν και να εκπαιδεύσουν επιστήμονες, οι οποίοι κατανοούν σε βάθος τις λογικές σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο φιλοσοφικό στοχασμό, τις επιστήμες και την καλλιτεχνική δημιουργία, έτσι ώστε αφενός να διαρρήξουν τα στεγανά που συχνά θεωρείται ότι υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων ερευνητικών περιοχών και αφετέρου να αναδείξουν την ενότητα της φιλοσοφίας, της επιστήμης και της τέχνης. Η φιλοσοφική, παιδαγωγική και διεπιστημονική προσέγγιση αυτού του στόχου έχει ως κεντρικό αντικείμενο έρευνας τον άνθρωπο – τη φύση του, τη σκέψη του και την πράξη του, σε όλο το φάσμα των διαστάσεών τους.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα παραπάνω πεδία, η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν στην παραγωγή πρωτότυπου επιστημονικού έργου τόσο στο θεωρητικό χώρο όσο και στις περιοχές της πράξης ως εφαρμοσμένης γνώσης στο πεδίο της Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής και Διεπιστημονικής Ανθρωπολογίας, καθώς και η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο των συνεργαζόμενων Τμημάτων θεωρητικών και θετικών Σχολών.

Το εν λόγω Διατμηματικό Π.Μ.Σ. θα είναι ανοικτό σε πτυχιούχους Τμημάτων θεωρητικών και θετικών Σχολών του Πανεπιστημίου. Παράλληλα, σκοπός του Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία» είναι η κατάρτιση νέων επιστημόνων, οι οποίοι και οι οποίες, είτε εργασθούν στην εκπαίδευση ή σε άλλες (πιο θεωρητικές) θέσεις εργασίας, είτε καταλάβουν θέσεις που προάγουν την πρωτογενή έρευνα και την καινοτομία, θα έχουν μια βαθειά γνώση των υπόγειων διακλαδώσεων που υπάρχουν μεταξύ Φιλοσοφίας, Επιστήμης και Τέχνης.

Το Διατμηματικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία» οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Το Π.Μ.Σ. έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τεσσάρων (4) εξαµήνων και δεν µπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) εξάµηνα. Οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στη Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία.

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές και φοιτήτριες ετησίως. Το Δ.Π.Μ.Σ. λειτουργεί χωρίς τέλη φοίτησης.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. διδάσκουν οι ακόλουθοι Καθηγητές:

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 • Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής: Φιλοσοφική ανθρωπολογία – Πολιτική Φιλοσοφία Ι/ ΙΙ
 • Παναγιώτης Δόικος, Αναπληρωτής καθηγητής Φιλοσοφίας: Οντολογία της ανθρώπινης δημιουργίας: Ο Μίκης Θεοδωράκης και η θεωρία της Συμπαντικής Αρμονίας – Μεταφυσική ανθρωπολογία: Μηδενισμός και φαντασία – Μεταφυσική ανθρωπολογία: Ο Henry Corbin και η οραματική γνώση
 • Ελένη Καλοκαιρινού, Kαθηγήτρια Φιλοσοφίας: Ηθική των επαγγελμάτων. ‘Η, γιατί οι μηχανικοί χρειάζονται την ηθική; – Η φιλοσοφική ανθρωπολογία του Ιμμάνουελ Καντ.
 • Δημήτριος Σταμοβλάσης, Αναπληρωτής καθηγητής: Mεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών: [Research Methodology of Social Sciences], Η Φιλοσοφία των Πολυπλόκων Συστημάτων [The Philosophy of Complex Systems]
 • Κυριάκος Μπονίδης, Αναπληρωτής καθηγητής: Παιδαγωγική Ανθρωπολογία
 • Γεώργιος Ζαρίφης, Αναπληρωτής καθηγητής: Παιδαγωγική Ανθρωπολογία

Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.

 • Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθηγητής: Χριστιανική Ανθρωπολογία
 • Μιλτιάδης Βάντσος, Καθηγητής: Βιοηθικοί προβληματισμοί κατά το τέλος της ζωής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

 • Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Αναπληρωτής καθηγητής: Οικονομική Ανθρωπολογία – Οικονομικές θεωρίες ομαδοποίησης

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνική Σχολής του Α.Π.Θ.

 • Κυριακή Τσουκαλά, Καθηγήτρια: Ανθρωπολογία του χώρου
 • Χάρις Χριστοδούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Εύη Αθανασίου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια

Συνεργαζόμενοι Καθηγητές

 • Κωνσταντίνος Κωτσιόπουλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ.
 • Ιωάννης Πλάγγεσης: Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.
 • Γεώργιος Αραμπατζής: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α.
 • Μιχαήλ Μαντζανάς: Αναπληρωτής Καθηγητής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών
 • Ιωάννης Μαρκόπουλος, Καθηγητής του Α.Π.Θ., Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ.: Φιλοσοφία της Τεχνοεπιστήμης. Θετικιστικές, ηθικές και εκπαιδευτικές θεωρήσεις 
 • Λία Γυιόκα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.
 • Στυλιανή Λεφάκη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.
 • Κωνσταντίνος Ιωαννίδης: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.
 • Νάντια Καλαρά: Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν επίσης να διδάσκουν και άλλα μέλη Δ.Ε.Π. των ιδρυτικών ή άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, καθώς και άλλοι διδάσκοντες που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία»: Παναγιώτης Δόικος

Η προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ.  «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (βλ. παρακάτω, συνημμένα έγγραφα), καθώς και στους Πίνακες ανακοινώσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Συνημμένα Αρχεία: 

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ.Π.Μ.Σ. 2020-21

2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ-ΕΤΟΥΣ-2020-2021

4. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

6. Φ.Ε.Κ.-Δ.Π.Μ.Σ. (3796-15.10.2019