Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή – Διαπλοκές του Χώρου

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ, την Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΠ και το Τμήμα αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΙ, διοργάνωσε το Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα:

ΔΙΑΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ήθος – κοινωνικές πρακτικές – αρχιτεκτονική
Θεσσαλονίκη, 21 – 23 Μαΐου 2021
 
Η σύγχρονη εποχή σημαδεύεται από την πολυδιάστατη κρίση των συμβατικών σχημάτων του τρόπου ύπαρξης όπως αυτά διαγράφονται εντός του πλαισίου των κοινωνικών ‘σκοπιμοτήτων’ προκαλώντας μετα-τοπίσεις και στο πεδίο της αρχιτεκτονικής. Ο προβληματισμός γύρω από ζητήματα ηθικής –περιγραφικής, κανονιστικής ή μετα-ηθικής– διαπερνά όλους τους τομείς της κοινωνικής πρακτικής, αλλά και των γνωστικών αντικειμένων που απαρτίζουν το επιστητό. Αμφιλεγόμενος όρος που σχετικοποιείται ανάλογα με το πολιτισμικό, γεωγραφικό-περιβαλλοντικό, κοινωνικό-πολιτικό-οικονομικό και τεχνολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνεται. Από τον Πλάτωνα έως τους σύγχρονους φιλόσοφους η ηθική προσέφερε απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τις αξίες, τα νοήματα και τον τρόπο ζωής –ατομικό και κοινωνικό- προτείνοντας έννοιες ή συστήματα εννοιών διαφοροποιημένα ως προς τον επιστημολογικό χαρακτήρα τους, κυρίως στις περιπτώσεις της περιγραφικής ηθικής και της μετα-ηθικής.
Ο χώρος ως το υλικό πεδίο ανάπτυξης των ατομικών-συλλογικών-και-κοινωνικών πρακτικών εμποτίζεται από τις εκάστοτε αξίες και νοήματα και κατασκευάζεται, στο επίπεδο της οργάνωσης, του περιεχομένου και της μορφής του, σύμφωνα με τις διαφορετικές πτυχές μιας κυρίαρχης ηθικής ή και αντικρουόμενων αξιακών συστημάτων που χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο πλαίσιο παραγωγής του. Στη σύγχρονη συνθήκη της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτισμικής και περιβαλλοντικής κρίσης το μέγεθος της αμφισβήτησης (αυτής της πολύτιμης αφυπνιστικής υπαρκτικής κατάστασης) καθιερωμένων αξιολογικών σχημάτων στις διαδικασίες του σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης οδηγεί σε έναν δυναμικό αναστοχασμό πάνω στην ‘ηθική’ διάσταση του χώρου αφήνοντας ωστόσο συχνά, μετέωρες τις προσπάθειες συμπερίληψης των κοινωνικών αναγκών στον σχεδιασμό. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε τη σχέση της ηθικής με το χώρο στο διπλό πεδίο της θεωρίας και της πρακτικής της αρχιτεκτονικής και του αστικού σχεδιασμού, όπως αυτά διαμορφώνονται στην διατομή τους με άλλα γνωστικά πεδία μέσα από μία διεπιστημονική θεώρηση.
Ερωτήματα όπως κατά πόσο οι διαφορετικές εκφάνσεις της ηθικής επηρεάζουν την παραγωγή του χώρου ή κατά πόσο ο ίδιος ο χώρος ως πεδίο πρακτικών και δραστηριοτήτων επηρεάζει τη συγκρότηση νοημάτων και αξιών, τίθενται εδώ με σκοπό την εξέταση κοινωνικο-χωρικών θεμάτων μέσα στην πορεία του χρόνου, με έμφαση στη σύγχρονη εποχή. Η αρχιτεκτονική ενσωματώνοντας οργανικά την κοινωνική διάσταση της χωρικότητας, αποτελεί το κατεξοχήν πεδίο ανάπτυξης διαλόγου για την διαπλοκή ήθους-κοινωνικών πρακτικών-και-χωροχρόνου. Στόχος μας είναι αυτό το συνέδριο να απαντήσει σε ερωτήματα αλλά και να θέσει νέα προς εξέταση και διερεύνηση συμβάλλοντας στη σύγχρονη συζήτηση για τον δομημένο χώρο και τις ηθικές του ποιότητες.
 
 
 
 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το συνέδριο μέσα από τους παρακάτω συνδέσμους:
 
Παρασκευή 21/05/2021
Ψηφιακή Αίθουσα 1                                                                       Ψηφιακή Αίθουσα 2

     

Σάββατο 22/05/2021
Ψηφιακή Αίθουσα 1                                                                       Ψηφιακή Αίθουσα 2

     

Κυριακή 23/05/2021
Ψηφιακή Αίθουσα 1                                                                     Ψηφιακή Αίθουσα 2

         

Scroll to top