Διαπλοκές του Χώρου – Πρακτικά Συνεδρίου Τόμος Α&Β