Διαπανεπιστημιακό εργαστήριο πολυεπίπεδης ψυχογεωγραφικής χαρτογράφησης και εικαστικής αναπαράστασης της πόλης “Ψυχογεωγραφικά Επαναστατικά Παλίμψηστα: Χαρτογραφώντας την εικόνα των ‘τόπων σταθμών’ της Ελληνικής Επανάστασης

Πρόσκληση συμμετοχής στο
Διαπανεπιστημιακό εργαστήριο πολυεπίπεδης ψυχογεωγραφικής χαρτογράφησης και εικαστικής αναπαράστασης της πόλης
“Ψυχογεωγραφικά Επαναστατικά Παλίμψηστα:
Χαρτογραφώντας την εικόνα των ‘τόπων σταθμών’ της Ελληνικής Επανάστασης”.

Διεξαγωγή: 05-14/10/2020.

Το εργαστήριο διεξάγεται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου “Επαναστατικά Παλίμψηστα” που υποστηρίχθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης της Δράσης “Επιστήμη και Κοινωνία” – “200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση” με Φορέα Υποδοχής τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ.

Πληροφορίες & αιτήσεις συμμετοχής:
http://revolutionary-palimpsests.arch.ntua.gr/index.php/research-workshops/transacademic-workshop

Scroll to top