ΔΙΑΛΕΞΗ_ Φ.ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ-TUFANO

ΔΙΑΛΕΞΗ_ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ

ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Τμήματος Αρχιτεκτόνων
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1ου ΟΡΟΦΟΥ
Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014, 18.00