ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΤΙΝΙΔΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΤΙΝΙΔΗ

Τετάρτη 21-01-2015

ώρα 18:30 στην αίθουσα 301

διάλεξη στο πλαίσιο του μαθήματος

01ΕΕ10 Μέσα Αναπαράστασης στην Αρχιτεκτονική

με τίτλο: “Αναπαράσταση και Αλήθεια”

αφίσα διάλεξης:

martinides