Διακρίσεις Διδασκόντων

Σελίδα υπό κατασκευή...

Πολλά μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος δραστηριοποιούνται ερευνητικά, επαγγελματικά, καλλιτεχνικά και επιστημονικά σε περιβάλλοντα που δεν ανήκουν στο Τμήμα.  Στις δραστηριότητές τους αυτές πολύ συχνά διακρίνονται με διακρίσεις τις οποίες το Τμήμα επιθυμεί να καταγράψει και με περηφάνια να προβάλλει στους φοιτητές του και σε κάθε επισκέπτη του ιστότοπού του. Για τα λόγο αυτό παρακαλούνται οι συνάδελφοι που έχουν τιμηθεί με κάθε είδους διακρίσεις να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μια σύντομη παρουσίασή τους μαζί με το σχετικό οπτικό υλικό που θα τις συνοδεύει.