Διάλεξη _ Εναλλακτικοί οικονομικοί – πολιτικοί χώροι και έρευνα δράσης _ Παραδείγματα από τη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο του μαθήματος 3σ4_11 αστικός σχεδιασμός στα όρια της πόλης _ μεταβατικοί τόποι

την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014, στις 10.30 στην αίθουσα 202 θα γίνει διάλεξη των :

Γιώργου Γριτζά, λέκτορα Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης ΑΠΘ, και
Κάρολου Ιωσήφ Καβουλάκου, λέκτορα Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ με θέμα:

Εναλλακτικοί οικονομικοί – πολιτικοί χώροι και έρευνα δράσης. Παραδείγματα από τη Θεσσαλονίκη.