διάλεξη του κ. Γ. Κουτούπη με τίτλο: πού πήγε η δυνητικότητα;

γιώργιoς κουτούπης

δρ αρχιτέκτων

επ. καθηγητής τει/κμ

 

πού πήγε η δυνητικότητα;

(από το virtual στο virtuous)

Πέμπτη

28 Μαίου 2015

ώρα 6.00 μμ

αίθουσα 105

 

Μεταδομηστικές Θεωρίες του Χώρου και του Φύλου ● 08 ΤΗ 13

Τμήμα Αρχιτεκτόνων ● Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κουτούπης 2015

κουτουπης 2015