Διάλεξη του Αριστοτέλη Δημητρακόπουλου με τίτλο “Ευτεκτονική: Ανεδαφική και Δυσανάγνωστη”

 

Σύντομο βιογραφικό του ομιλητή στα ελληνικά και αγγλικά (50 – 150 λέξεις)

O Αριστοτέλης Δημητρακόπουλος, αρχιτέκτων Ε.Μ.Π., M.Arch. Yale University, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχιτεκτονικού & Αστικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Δίδαξε στις σχολές Αρχιτεκτονικής των Πανεπιστημίων: Πατρών, S.C.A.D. (Η.Π.Α., Professor of Architecture), Frederick (Κύπρου, Αναπληρωτής Καθηγητής). Έχει διατελέσει ως ανεξάρτητος σύμβουλος αρχιτεκτονικών μελετών δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εργάστηκε στη Νέα Υόρκη στα γραφεία Robert A.M. Stern και Bernard Tschumi Architects – σε σημαντικά υλοποιημένα έργα – πριν ιδρύσει στην Αθήνα το γραφείο Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού Αριστοθήκη Ευτεκτονικής (Aristotheke Eutectonics). Συγγραφικά του πονήματα με ερευνητικό, θεωρητικό ή και δημοσιογραφικό έχουν δημοσιευθεί πολλαπλώς σε αρχιτεκτονικές εκδόσεις ή ηλεκτρονικά μέσα, ενώ σχεδιαστικό έργο του έχει προβληθεί σε πολυάριθμες εκθέσεις.

Σύντομη περιγραφή του θέματος της διάλεξης

Παρουσιάζεται ένας επιμερισμένος τομέας σχεδιαστικής δραστηριότητας του γραφείου Αριστοθήκη Ευτεκτονικής με έμφαση στην κατοικία ή το «μικρό» κτίριο και πλαίσιο διττό: είτε απολύτως πραγματιστικό, ή, στον αντίποδα, σε άλλα έργα, αποκλειστικά φαντασιακό. Το «δυσανάγνωστο» τίθεται ως καίρια σύγχρονη έννοια σε μια χρονολογικά κομβική φάση πρόσληψης μιας εκλαϊκευμένης αρχιτεκτονικής παραγωγής μέσω των νέων media. Το «ανεδαφικό» διαχειρίζεται εννοιολογικά ένα ευρύ φάσμα σχεδιαστικών προθέσεων που αντιβαίνουν αφενός βαρυτικές έλξεις ή συμβάσεις κατακορυφότητας και αφετέρου αντιπαρέρχονται εκλογικεύσεις ή εμμονές εξορθολογισμού.

 

Scroll to top