διάλεξη της Dr. Arch. Edna Langenthal _ 5 Μαρτίου 2019_αίθουσα 301_19.00

ΔΙΑΛΕΞΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 _ αίθουσα 301 _ 19.00

Architectural Indicators: the horizon of place memory
Dr. Arch. Edna Langenthal

Στην εποχή μας, ενώ η αρχιτεκτονική αντιμετωπίζει δυσκολίες σύνδεσης με το παρελθόν της και ενώ ταυτόχρονα η αρχιτεκτονική πράξη δρα ως κάποιου είδους δείκτης για την σύγχρονη ερμηνεία της, η αρχιτεκτονική μοιάζει εφήμερη και αποκομμένη από τις ηθικές της αρχές, μία αρχιτεκτονική που αφήνει περιθώριο για ανασυγκροτήσεις και ιστορικούς  αντικατοπτρισμούς ως αναπόσπαστα μέρη των κτιρίων που σχεδιάζουν το μέλλον. Η αρχιτεκτονική πράξη πηγάζει από ένα αίσθημα ευθύνης απέναντι στην παράδοση αλλά ταυτόχρονα και απέναντι στην καινοτομία. Μεταξύ της μνήμης των πραγμάτων τα οποία αποτελούν μέρος της κληρονομιάς μας και κάτι νέου το οποίο ήδη ενσωματώνει τον πυρήνα του τί πρόκειται να ακολουθήσει.

Η διάλεξη θα θέσει το ερώτημα: Ποια είναι η επιλογή των αρχιτεκτονικών δεικτών που θα πρέπει να τροφοδοτήσουμε στο περιβάλλον μέσω της αρχιτεκτονικής μας δουλειάς η οποία θα καθορίσει το μέλλον μας;

 

“We may live without her (architecture), and worship without her, but we cannot remember without her”.

The Seven Lamps of Architecture, John Ruskin

Nowadays, when architecture has difficulty connecting to its past and seeing architectural acts as some sort of indicator for contemporary interpretation, it seems ephemeral and detached from the ethical principles of architecture, an architecture that leaves room for recollection and historical reflection as integral parts in building designing the future. Architectural activity derives from a sense of responsibility towards tradition, but also towards innovation.

Between remembering things that are part of our legacy, and something new which already incorporates the nucleus of what is still to come.

The lecture will raise the question: what is the array of architectural indicators that we should feed into the environment through our architectural work that determines our future?

σύντομο βιογραφικό της ομιλήτριας:

Edna Langenthal is a Senior Lecturer at the University of Ariel, School of Architecture, Israel, where she teaches the first year studio and the fifth year, final project. She is the founder and Chief Editor of Architext, the journal of the School of Architecture at Ariel University, a peer-reviewed bilingual (Hebrew/English) architectural journal. She received her B.Arch. from the Technion, Israel Institute of Technology, Faculty of Architecture and Town Planning. She holds a Master’s Degree and a PhD in Philosophy (the title of her dissertation was “Toward a Phenomenology of Architecture: Between the Ethical and the Poetic”) from Tel-Aviv University. Her research and teaching incorporate philosophical and ethical questions, emphasizing the link between the field of architecture and phenomenology. Edna Langenthal is the representative of Israel in the World Association of Architects the U.I.A. Edna is also a practicing architect, an associate at Langenthal-Balasiano Architects, mainly specializing in public buildings.

Scroll to top