Διάλεξη κ. Δήμητρας Χατζησάββα

Δήμητρα Χατζησάββα

Σχολή Αρχιτεκτόνων

Πολυτεχνείο Κρήτης

 

Η τοπολογία της σκέψης των Deleuze Guattari στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

 Χατζησάββα

Πέμπτη

4 Ιουνίου 2015

ώρα 18.30

αίθουσα 105

 Μεταδομηστικές Θεωρίες του Χώρου και του Φύλου ● 08 ΤΗ 13

Τμήμα Αρχιτεκτόνων ● Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Χατζησάββα 2015