Διάλεξη Ηλία Γραμματικού _ Συντακτικές σχέσεις ανάμεσα στην «Όπερα του Πεκίνου» και το «Θέατρο της εικόνας» του Bob Wilson

Πεμπτη 29 Μαιου 2014
Ωρα 3.00 μμ
Αιθουσα 301

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ