Διάλεξη: Βένια Δημητρακοπούλου / Τρίτη 19-03-2019, 15:00