Διάλεξη Έλλης Γεωργιάδου_Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, 19:00, αίθουσα 301

Το ΠΜΣ «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός»
και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ

σας προσκαλούν στη διάλεξη που θα δοθεί από την αρχιτέκτονα-μηχανικό
Έλλη Γεωργιάδου με τίτλο:

Κλιματική Αρχιτεκτονική – Οικολογική Δόμηση – Κλίμα και Δομικά Υλικά

την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, ώρα 19:00
στην αίθουσα 301 του Τμήματος.

Η θεματική της διάλεξης
Η αντίληψη που επικρατεί ή και κυριαρχεί στη σύγχρονη αρχιτεκτονική δημιουργία είναι ότι τα οικοδομικά υλικά είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο που υπηρετεί την προβολή και ανάδειξη της εικαστικής πλευράς του αρχιτεκτονικού έργου. Η έκφραση «παιγνίδι των υλικών» είναι, στους αρχιτεκτονικούς κύκλους, τρέχουσα.

Αυτή η αντίληψη είναι παραπλανητική. Τα οικοδομικά υλικά είναι η ίδια η ύλη, η βάση και η αφετηρία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Η ασφάλεια, η αντοχή, η ενεργειακή συμπεριφορά, καθώς και η μορφολογική και αισθητική ποιότητα του αρχιτεκτονικού αποτελέσματος κρίνονται από τη σωστή επιλογή τους. Η επιλογή αυτή υπόκειται σε κριτήρια, που προσδιορίζονται από τη σύνθεση πολλών παραγόντων, τεχνολογικών, οικονομικών, κοινωνικών, κλιματικών και περιβαλλοντικών. Ανάμεσά τους αποκτούν, στην περίοδο μιας επικίνδυνης ανθρωπογενούς κλιματικής μεταβολής, ιδιαίτερη βαρύτητα οι κλιματικοί παράγοντες.

Η διάλεξη πραγματεύεται τη σχέση μεταξύ των θερμοφυσικών ιδιοτήτων των υλικών δόμησης, του κλίματος και της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Ως πεδίο εφαρμογής της σχέσης αυτής, παρουσιάζονται και αναλύονται δείγματα της λαϊκής αρχιτεκτονικής στην κλιματική ζώνη της Μεσογείου και ορισμένων άλλων ακραίων κλιμάτων, όπως του Αρκτικού κύκλου, της Β. Αφρικής και της Ν.Α. Ασίας.

Συνοπτικό βιογραφικό της ομιλίτριας
Σπουδές
Απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (1964 – 1965). Πτυχιούχος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1965 – 1969). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Technische Universität Berlin (1972 – 1974). Εξειδίκευση στον τομέα του Βιοκλιματικού Σχεδιασμού και των Καθαρών Τεχνολογιών Δόμησης (1986 – 2019).

Έργο στο Βιοκλιματικό Σχεδιασμό και τις Καθαρές Τεχνολογίες Δόμησης (1986 -2019)
Κτηριακός τομέας: Μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και παροχή υπηρεσιών συμβούλου κτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού και καθαρών τεχνολογιών δόμησης του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών δόμησης (π.χ. ξύλο – πηλός – χαρτί). Βιοκλιματικός σχεδιασμός υπαίθριων χώρων για την τροποποίηση του μικροκλίματος.

Ερευνητικό – Επιστημονικό έργο: Επιστημονική ευθύνη ή συμμετοχή σε επιδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Συμμετοχή και παρεμβάσεις στη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου στους τομείς Ενέργεια και Κτήριο. Συγγραφή του εγχειριδίου «Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και Καθαρές Τεχνολογίες Δόμησης». Συμμετοχή σε Συνέδρια και Ημερίδες Ενεργειακού Σχεδιασμού και Οικολογικής Αρχιτεκτονικής. Ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα και εφαρμογές στον τομέα των Καθαρών Τεχνολογιών Δόμησης. Εκτεταμένη και σε βάθος έρευνα α) Στον τομέα των οικοδομικών υλικών (φυσικές και περιβαλλοντικές ιδιότητες – τοξικότητα) και β) Στον τομέα της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής σε περιοχές ακραίων κλιμάτων (Αρκτικός Κύκλος – Ινδονησία – Αίγυπτος, Αλγερία, Ιραν – Β. Κίνα).

Εκπαιδευτικό και διδακτικό έργο: Κατάρτιση διδακτικών προγραμμάτων Βιοκλιματικού Σχεδιασμού και Καθαρών Τεχνολογιών Δόμησης. Διδασκαλία σε σεμινάρια επιμόρφωσης μηχανικών, τεχνικών, τεχνιτών και οικοδόμων. Υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, φοιτητικών, σπουδαστικών και διπλωματικών εργασιών. Εκπαιδευτικού χαρακτήρα ομιλίες και παρουσιάσεις σε Σχολεία Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαίδευσης. Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Π.Σ. του Α.Π.Θ.

Έργο διάδοσης: Ομιλίες και παρουσιάσεις σε πολιτιστικούς, κοινωνικούς, οικολογικούς, επαγγελματικούς φορείς. Αρθρογραφία στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Συνεντεύξεις και εκπομπές σε κρατικά και ιδιωτικά κανάλια της τηλεόρασης και στο ραδιόφωνο. Εκθέσεις θεωρίας και εφαρμογών Οικολογικής Δόμησης.

Συμμετοχή σε Φορείς: Ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της Α.μ.Κ.Ε. «ΑΝΕΛΙΞΗ». Μέλος κατά περιόδους: Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. – Τ.Κ.Μ., Επιτροπής Ενέργειας και Βιομηχανίας του Τ.Ε.Ε. ΤΚΜ., Ομάδας Εργασίας της Επιτροπής Θεσμικού Πλαισίου «Ενέργεια 2001» του ΥΠΕΧΩΔΕ, ELFORES, Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος & Πολιτισμού κ.ά..

Scroll to top