Διάκριση με έπαινο φοιτητών του Τμήματος στον διεθνή διαγωνισμο Site Dwelling

διακριθέντες φοιτητές: Ελένη Χουσέν και  Αχιλλέας Μπαρουξής

κειμενο-διπλωματικής

περισσότερες πληροφορίες
http://www.arkxsite.com/site-dwelling-winners/