ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η διπλωματική εργασία  “MORE THAN JUST A SAND HILL” της  Ειρήνης Δουμάνη – Κόρκα που παρουσιάστηκε των Οκτώβρη του 2016 και πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Σταύρου Βεργόπουλου διακρίθηκε στο διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό της Νέας Υόρκης “d3 Unbuilt Visions 2016” με Ειδική Μνεία (SPECIAL MENTION).
Την ανάρτηση καθώς και οπτικό υλικό από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορείτε να την αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.d3space.org/unbuiltvisions/
Έντυπο-καταγραφής-διακρίσεων-ΔΟΥΜΑΝΗ