ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΔ. 407/80

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ:

Πρόσκληση – Θέσεις διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 40780 του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της Δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο είναι η 04-10-2019.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ξεκινάει στις 4 Οκτωβρίου και λήγει στις 14 Οκτωβρίου.