Δηλώσεις πρόθεσης παρουσίασης Ερευνητικών και Διπλωματικών εργασιών εξεταστικής περιόδου Ιουλίου 2022 (οδηγίες-προθεσμίες)

Η διαδικασία για την δήλωση παρουσίασης Ερευνητικής και Διπλωματικής εργασίας για την εξεταστική περίοδο Ιουλίου 2022 παρουσιάζεται στις αναλυτικές οδηγίες που υπάρχουν στο έντυπο “Παρουσιάσεις Ερευνητικών και Διπλωματικών εργασιών Ιουλίου 2022”.      

Τονίζουμε ότι η ακόλουθη διαδικασία αφορά ΚΑΙ όσους/όσες φοιτητές/τριες έχουν ήδη καταθέσει στη Γραμματεία το έντυπο σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο έντυπο των Επιτροπών Διπλωματικών, πρέπει να επιλεχθούν ΟΛΕΣ οι επιτροπές (πλην αυτής που έχει μέλος τον/την επιβλέπων/ουσα της εργασίας) και να ΜΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ με κανέναν τρόπο (αλλαγή σειράς επιτροπών, μετατροπή σε Word κ.λ.π.), διότι θα θεωρηθεί άκυρο και θα χαθεί η σειρά προτεραιότητας.

Οι παρουσιάσεις Ερευνητικών εργασιών θα πραγματοποιηθούν 4 και 5 Ιουλίου 2022 και των Διπλωματικών εργασιών θα πραγματοποιηθούν 6, 7 και 8 Ιουλίου 2022.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/5/2022 έως και ΚΥΡΙΑΚΗ 5/6/2022

Παρουσιάσεις Ερευνητικών και Διπλωματικών εργασιών Ιουλίου 2022

Έντυπο δήλωσης παρουσίασης Ερευνητικής εργασίας

Έντυπο δήλωσης παρουσίασης Διπλωματικής εργασίας

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ_ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ_Ιουλίου 2022

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ-ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ-ΨΗΦΙΑΚΟΥ-ΥΛΙΚΟΥ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ-ΚΑΙ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΏΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ1

Scroll to top