Δηλώσεις παρουσίασης Ερευνητικών και Διπλωματικών εργασιών, Σεπτέμβριος 2017

Οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών και των Διπλωματικών εργασιών για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2017, θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημερομηνίες:                                               ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2017   –    ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 27, 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2017

Παρουσίαση Ερευνητικών και Διπλωματικών εργασιών Σεπτέμβριος 2017