Δηλώσεις εξαμήνου εγγραφής στο εαρινό εξάμηνο 2019-2020

Σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, η προθεσμία δηλώσεων εγγραφής στο εαρινό εξάμηνο 2019-2020, ορίζεται έως τις 29 Φεβρουαρίου 2020.

Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου είναι υποχρεωτική για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας sis.auth.gr

Μετά την είσοδο στο sis.auth.gr, επιλέγετε Δήλωση>Εξαμήνου και ολοκληρώνετε την δήλωση επιλέγοντας Υποβολή