ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Δήλωση πρόθεσης ορκωμοσίας Νοεμβρίου 2020