ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Λόγω των μέτρων πρόληψης διάδοσης της πανδημίας, η διαδικασία για την δήλωση παρουσίασης Ερευνητικής και Διπλωματικής εργασίας για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 έχει διαφοροποιηθεί.  Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στο ακόλουθο έντυπο “Παρουσιάσεις Ερευνητικών και Διπλωματικών εργασιών Σεπτεμβρίου 2020”.       Τονίζουμε ότι η ακόλουθη διαδικασία αφορά ΚΑΙ όσους/όσες φοιτητές/τριες έχουν ήδη καταθέσει στη Γραμματεία το έντυπο σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο.

Τονίζουμε ότι: Στο έντυπο των Επιτροπών Διπλωματικών, πρέπει να επιλεχθούν ΟΛΕΣ οι επιτροπές (πλην αυτής που έχει μέλος τον/την επιβλέπων/ουσα της εργασίας) και να ΜΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ με κανέναν τρόπο (αλλαγή σειράς επιτροπών, μετατροπή σε Word κ.λ.π.), διότι θα θεωρηθεί ως άκυρο και θα χάσει την σειρά προτεραιότητός του.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 24/8/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2020

Scroll to top