Δελτίο Τύπου για Έκθεση στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ