Γνωστοποίηση αποτελέσματος της ψηφοφορίας για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας ανάδειξης Προέδρου Τμ.Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας ανάδειξης Προέδρου Τμ.Αρχιτεκτόνων Μηχανικών