Βιβλιοθήκη/Διπλωματικές Εργασίες

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ερευνητική διπλωματική εργασία, που είναι εργασία ερευνητική σε θεωρητική κατεύθυνση κατατίθεται σε πλήρες έντυπο τεύχος και σε ψηφιακή μορφή (σε CD) στη βιβλιοθήκη του Τμήματος. Σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος (Γραφείο Σπουδών 19-1-2000)  από το 2001 και έπειτα, οι τελειόφοιτοι για την ολοκλήρωση των σπουδών τους υποχρεούνται σε κατάθεση του ερευνητικού τους  πριν την διαδικασία ορκωμοσίας τους.

Για την ορκωμοσία του κάθε τελειόφοιτου απαιτείται από την Γραμματεία του Τμήματος, βεβαίωση από την βιβλιοθήκη ότι ο τελειόφοιτος δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντί της και να έχει καταθέσει ένα αντίτυπο της ερευνητικής του εργασίας και ένα CD με την ψηφιακή μορφή της εργασίας του.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Δευτέρα - Πέμπτη 10.00 - 18.00
Παρασκευή 10.00 - 15.00

Εξυπηρέτηση κοινού : 2310-995449
Παραγγελίες : 2310-995439, 2310-995549
Email : libarchitects@arch.auth.gr

Προσωπικό Βιβλιοθήκης:
Βογιάνου Φωτεινή  fvogiann@arch.auth.gr
Καραθάνου Κυριακή  kkaratha@arch.auth.gr
Κουκάκης Γιάννης  ikoukaki@arch.auth.gr
Πελτέκη Κωνσταντία  kpelteki@arch.auth.gr