Βιβλιοθήκη/Διαδανεισμός

Διαδανεισμός

Πραγματοποιείται μέσω της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αφορά την συλλογή βιβλίων και άρθρων περιοδικών από συλλογές συνεργαζόμενων Βιβλιοθηκών της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας (άρθρο 4.4.), ο χρήστης που αιτείται υλικό μέσω διαδανεισμού ενημερώνεται εκ των προτέρων για τις χρεώσεις και το υλικό παραγγέλλεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του και εφόσον προκαταβάλει το σύνολο του κόστους του διαδανεισμού. Το κόστος καθορίζεται κατά περίπτωση και περιλαμβάνει το ποσό που ορίζει η συνεργαζόμενη βιβλιοθήκη, που δανείζει το υλικό της, προσαυξημένο με οποιαδήποτε πρόσθετα έξοδα (ταχυδρομικά, διαδικαστικά κτλ)

-- Αιτήματα διαδανεισμού μέσω της υπηρεσίας 'Ρωτήστε μας!' –

Γραφείο πληροφόρησης, δανεισμού και διαδανεισμού Τηλέφωνο: 2310 995390

Email: onlinereference@lib.auth.gr

Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ - Κεντρική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

lib3

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Δευτέρα - Πέμπτη 10.00 - 18.00
Παρασκευή 10.00 - 15.00

Εξυπηρέτηση κοινού : 2310-995449
Παραγγελίες : 2310-995439, 2310-995549
Email : libarchitects@arch.auth.gr

Προσωπικό Βιβλιοθήκης:
Βογιάνου Φωτεινή  fvogiann@arch.auth.gr
Καραθάνου Κυριακή  kkaratha@arch.auth.gr
Κουκάκης Γιάννης  ikoukaki@arch.auth.gr
Πελτέκη Κωνσταντία  kpelteki@arch.auth.gr