Βασιλειάδης Βασίλειος (Ε.ΔΙ.Π.)

Σύνδεσμος ΜΟΔΙΠ: https://qa.auth.gr/el/cv/vvasil

 

 

Ε.ΔΙ.Π.

Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις και ζητήματα Δομικής Φυσικής στον Αρχιτεκτονικό και Αστικό Σχεδιασμό

Επικοινωνία: vvasil@arch.auth.gr