Αρακαδάκη Μαρία

Βιογραφικό:
Διπλωματούχος Αρχιτέκτων μηχανικός ΑΠΘ (1979). Δρ. Αρχιτέκτων μηχανικός ΑΠΘ (1996)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ

Μαθήματα:
Μαθήματα αρχιτεκτονικής αποτύπωσης, αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σε ιστορικό περιβάλλον και παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Επίβλεψη ερευνητικών και διπλωματικών εργασιών στις περιοχές της Ιστορίας Αρχιτεκτονικής και Συντήρησης - Αποκατάστασης.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
I. Βιβλία – κεφάλαια βιβλίων

1. Το φρούριο της Σπιναλόγκας (1571-1715). Συμβολή στη μελέτη των επακτίων και νησιωτικών οχυρών της Βενετικής Δημοκρατίας (διδακτορική διατριβή), Έκδοση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου, τ. Α': Ιστορική Ανάλυση, τ. Β': Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση, Άγιος Νικόλαος Κρήτης 2001.

2. Νοφαλιάς Μεραμπέλου: Συμβολή στην αρχιτεκτονική των ορεινών οικισμών της Κρήτης, Έκδοση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νεάπολης Κρήτης, Νεάπολη 2006.

3. «Corbelled dome architecture in Greece», στο: Earthen Domes and habitats, Villages of Northern Syria. An architectural Tradition shared by East and West, ed. Saverio Mecca-Letizia Dipasquale, Pisa 2009, pp. 97-109.

II. Κυριότερες μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά, επετηρίδες κ.λπ.

1. «Το προμαχωνικό σύστημα οχύρωσης του ΙΣΤ'-ΙΗ' αιώνα στην ελληνική βιβλιογραφία. Προβλήματα ορισμών και ορολογίας», Επιστημονική Επετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ-Τμήμα Αρχιτεκτόνων, 13 (1994), 43-115.

2. «Μορφές της επάκτιας άμυνας στα φρούρια με προμαχώνες: το rivellino και η mezzaluna», Όριον, Τιμητικός Τόμος στον καθηγητή Δ.Α. Φατούρο, τ. Ι, Θεσ/νίκη 1998, 103-124.

3. «Fortezza della Suda: Ιστορικές και αρχιτεκτονικές διερευνήσεις», Κρητική Εστία, περ. Δ', 7 (1999), 51-112.

4. «Το «Territorio di Rettimo» προς τα μέσα του 17ου αιώνα. Πληροφορίες από την έκθεση του Nicola Gualdo (1633)», Πρακτικά Συμποσίου «Της Βενετιάς το Ρέθυμνο» (Ρέθυμνο 2002), Βενετία 2003, 229-315.

5. «Ξερολιθικά κτίσματα και κατασκευές από την Ανατολική Κρήτη (ΙΙ). Μετόχια και μητάτα του Καθαρού», Κρητική Εστία, περ. Δ', 10 (2004), 51-132.

6. «Αρχειακά τεκμήρια για το φρούριο της Γραμβούσας. Τέσσερις εκθέσεις προνοητών της τελευταίας δεκαετίας του 16ου αιώνα», Θησαυρίσματα, 35 (2005), 243-294.

7. «Η αγροτική κατοικία στο Μυλοπόταμο. Σχεδίασμα τυπολογικής διερεύνησης», Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Ο Μυλοπόταμος από την Αρχαιότητα ως Σήμερα» (Πάνορμο 2003), τ. VIII, Ρέθυμνο 2006, 11-55.

8. «The Saltworks of Elounda (Crete). New perspectives for the rehabilitation of an abandoned coastal wetland», Proceedings of the 1st International Conference on the Ecological Importance of Solar Saltworks (Santorini Island 2006), ed. T.D. Lekkas, N.A. Korovessis, [Athens 2006], 164-173.

9. «Guardie e torri di avviso nel Regno di Candia negli ultimi anni della venetocrazia», Atti del Convegno Internazionale di Studi «I Greci durante la venetocrazia: Uomini, spazio, idee (XIII-XVIII sec.)» (Venezia 2007), a cura di Chryssa Maltezou-Angeliki Tzavara-Despina Vlassi, Venezia 2009, 573-584.

10. «Η κάλυψη στο επιπεδόστεγο παραδοσιακό σπίτι. Κατασκευαστική ανάλυση, τυπολογικές παρατηρήσεις», Πρακτικά 1ου Εθνικού Συνεδρίου «Ιστορία των Δομικών Κατασκευών» (Ξάνθη 2007), Ξάνθη 2009 (ψηφιακή έκδοση). 

pdf1

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο:
Αρχιτεκτονική Μορφολογία
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Φρουριακή αρχιτεκτονική, Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, Ιστορία και Πολιτισμός της Βενετοκρατίας στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο, Ιστορική Τοπογραφία-Τοπωνυμιολογία.

Επικοινωνία:
mararak@arch.auth.gr