ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΑΠΘ 2017-2019 / Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019, 12:00μ.μ.