Αξαρλή Κλειώ

Βιογραφικό:
Η Κλειώ Αξαρλή είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων όπου διδάσκει σε τομείς σχετικούς με την αρχιτεκτονική τεχνολογία και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ενεργειακών κελυφών

Παράλληλα έχει τη διεύθυνση του Εργαστηρίου Αχιτεκτονικής Τεχνολογίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, το οποίο είναι διαπιστευμένο και κοινοποιημένο για δοκιμές θερμομόνωσης και ηχομόνωσης, καθώς και για μετρήσεις ακουστικής και θορύβου.

Έως το 2010 ήταν μέλος του Εργαστηρίου Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, με διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα τεχνολογίας, δομικής φυσικής, ενεργειακού σχεδιασμού και αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας στα κτίρια.

Είναι Επιστημονική Συντονίστρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου όπου και διδάσκει τα ανάλογα αντικείμενα. Διδάσκει επίσης βιοκλιματολογία και βιοκλιματικό σχεδιασμό ανοικτών χώρων  στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΑΠΘ «Αρχιτεκτονική Τοπίου».

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ (1975). Κατέχει Master of Social Sciences in Urban and Regional Studies (M.Soc.Sci.) από το πανεπιστήμιο του Birmingham, U.K (1977), και τον τίτλο του Διδάκτορα από την Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ με αντικείμενο: ο ενεργειακός σχεδιασμός του κελύφους και η αξιοποίηση του “απευθείας κέρδους” στα σχολικά κτίρια - καθοριστικές παράμετροι σχεδιασμού για τον ελληνικό χώρο (1995).

Έχει εξειδικευτεί στο Πανεπιστήμιο του Sheffield (Department of Architecture), U.K., όπου διετέλεσε επισκέπτρια διδάσκουσα την περίοδο 1981-1982,  σε θέματα ηλιακών εφαρμογών στα κτίρια και χρήσης προσομοιωτικών προγραμμάτων για θερμικούς υπολογισμούς απόδοσης ηλιακών  παθητικών συστημάτων.

Η επιστημονική-ερευνητική  δραστηριότητά της  έχει ως κύριο αντικείμενο τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με περιβαλλοντικά κριτήρια, το βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων και ανοιχτών χώρων, την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των κτιριακών κελυφών σε σχέση με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και το κλίμα, την αξιοποίηση την ηλιακών παθητικών συστημάτων θέρμανσης, δροσισμού και φωτισμού, την τεχνολογία της κατασκευής, την εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε κτίρια και σε οικιστικά σύνολα, και γενικότερα τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις επιδράσεις των περιβαλλοντικών παραμέτρων ολιστικά και συστημικά και σε όλες τις κλίμακες -από τον αστικό σχεδιασμό έως και την κατασκευαστική λεπτομέρεια σε μελέτες εφαρμογής- στη λειτουργία των κτιρίων. Στο πλαίσιο των ερευνητικών της δραστηριοτήτων έχει επιβλέψει και επιβλέπει διδακτορικές διατριβές και συμμετέχει σε ανάλογες επιτροπές κρίσης.

Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια με ανακοινώσεις και έχει δώσει πλήθος διαλέξεων ως προσκεκλημένη ομιλήτρια, σε ημερίδες και σε επιμορφωτικά σεμινάρια για θέματα ενεργειακού σχεδιασμού τόσο στην κλίμακα του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου όσο και σε πολεοδομική κλίμακα, βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, θερμικής και οπτικής άνεσης, ποιότητας του αέρα, καθώς και για εφαρμογές παθητικών συστημάτων στα κτίρια και τις μεθόδους υπολογισμού της απόδοσής τους.

Είναι μέλος επιστημονικών επιτροπών που ασχολούνται με περιβαλλοντικά θέματα και θέματα ενέργειας και είχε ουσιαστική συμμετοχή στις επιστημονικές επιτροπές του ΤΕΕ που συνέταξαν τις Τεχνικές Οδηγίες για την υποστήριξη του Κ.Εν.Α.Κ. και τη συγγραφή των εγχειριδίων εκπαίδευσης των υποψηφίων Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων.

Η συγγραφική της δραστηριότητα (αυτοτελής ή σε συνεργασία) με άρθρα, βιβλία και εγχειρίδια για τις ανάγκες των μαθημάτων επικεντρώνεται σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού, εξοικονόμησης ενέργειας και ηλιακών εφαρμογών. Ενδεικτικά αναφέρονται: “Eνεργειακός Σχεδιασμός - Παθητικά Hλιακά Συστήματα Kτιρίων - Δομική Φυσική II”, εκδόσεις Κυριακίδη, 1982,  “Μέθοδοι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας με βιοκλιματικό σχεδιασμό: η συμβολή του φυσικού φωτισμού” στον Α΄Τόμο της έκδοσης “Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), 2001,  “The passive Heating and Cooling of buildings exploiting solar energy”, Εκπαιδευτικό CD-Rom, 2000.

Έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης και του ενεργειακού σχεδιασμού των κτιριακών κελυφών και της διαμόρφωσης ανοικτών αστικών χώρων. Πολλά από αυτά στόχευαν στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ειδικών κτιρίων (αθλητικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτικά κτίρια, κλπ) με έμφαση στη βιοκλιματική αρχιτεκτονική, που θερμαίνονται με την ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων.

Δραστηριοποιείται επίσης στην εκπόνηση μελετών κτιρίων και υπαιθρίων χώρων που χαρακτηρίζονται από τη βιοκλιματική προσέγγιση, καθώς και ως σύμβουλος σε ειδικές μελέτες για την προστασία του κελύφους με αυξημένες απαιτήσεις θερμομόνωσης, υγρομόνωσης, ηλιοπροστασίας, αερισμού, κλπ. 


Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κτιρίων με περιβαλλοντικά κριτήρια
 • αστικός σχεδιασμός με περιβαλλοντικά κριτήρια
 • βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων και ανοιχτών χώρων
 • τεχνολογία της κατασκευής
 • εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια –κτίρια μηδενικής κατανάλωσης
 • προστασία κελύφους-θερμομόνωση-υγροπροστασία-ηχομόνωση- ηλιοπροστασία
 • θέματα δομικής φυσικής
 • αξιολόγηση θερμικής και οπτικής άνεσης και ποιότητας του αέρα στα κτίρια
 • αξιοποίηση  ηλιακών παθητικών συστημάτων θέρμανσης, δροσισμού και φωτισμού
 • εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε κτίρια και σε οικιστικά σύνολα
 • ενεργειακή αναβάθμιση υφισταμένων κτιρίων
 • βιώσιμη ανάπτυξη –οικολογικός σχεδιασμός
 • ενεργειακό αποτύπωμα
 • μελέτες ενεργειακής απόδοσης των κτιρακών κελυφών

Ομότιμη Καθηγήτρια

(Συνταξιοδότηση: 31-08-2019)

Γνωστικό αντικείμενο:
Αρχιτεκτονική Τεχνολογία και Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Επικοινωνία:
axarli@arch.auth.gr

Scroll to top