Ανοιχτή Πρόσκληση Συμμετοχής προς Φοιτητές: Designing Creative Synergies – Έκθεση Design

Ανοιχτή Πρόσκληση Συμμετοχής προς Φοιτητές

 

Designing Creative Synergies – Έκθεση Design

 

Πρόσκληση για συμμετοχή σε Έκθεση Εργασιών προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων με αντικείμενο το βιομηχανικό σχεδιασμό, το σχεδιασμό αντικειμένου, το σχεδιασμό προϊόντων, το γραφιστικό σχεδιασμό, το σχεδιασμό installation και το σχεδιασμό new media στο πλαίσιο του συνεδρίου “Designing Creative Synergies 2014”,

 

που διοργανώνει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών σε συνεργασία με τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ., με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και με τη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης.

 

To 2ο Συνέδριο “Designing Creative Synergies 2014” θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 στους χώρους του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Α.Π.Θ. και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν με παραπάνω από μία εργασίες. Oι καλύτερες εργασίες θα βραβευθούν.

 

Ημέρα υποβολής των εργασιών: Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 / 12:00-14:00 στα γραφεία του Α’ Τομέα.

 

Προδιαγραφές Υποβολής (για κάθε εργασία):

-εκτύπωση Α3 portrait (δύο αντίτυπα, το ένα αντίτυπο κολλημένο σε επιφάνεια Κ-Fix)

-στην εκτύπωση πρέπει να αναγράφονται (i) ο τίτλος του project, (ii) το oνοματεπώνυμο του/ης φοιτητή/τριας, (iii) το όνομα του μαθήματος, (iv) το oνοματεπώνυμο του/της διδάσκοντα/ουσας, (v) το ακαδημαϊκό έτος που πραγματοποιήθηκε η εργασία (vi) και το Τμήμα στο διδάσκεται το μάθημα.

-ψηφιακό αρχείο (Α3, 300dpi, jpg), σε flash-disk για να περαστεί σε υπολογιστή που θα βρίσκεται στα γραφεία του Α’ Τομέα

 

για τη συλλογή των εργασιών υπεύθυνος για το τμήμα Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών είναι ο Απόστολος Καλφόπουλος

email επικοινωνίας: apokalfo@arch.auth.gr