Ανδρικοπούλου Ελένη

Σπουδές/Τίτλοι σπουδών
Αρχιτέκτων - Μηχανικός ΕΜΠ (1972)
Δρ. ΑΠΘ (1984)

Επιστημονικά ενδιαφέροντα
Λέξεις κλειδιά: Χωρική ανάπτυξη, Χωροταξία, Περιφερειακή πολιτική, Πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Χωρικές επιπτώσεις πολιτικών

Περιγραφή: Θεσμοί και εφαρμογές περιφερειακού προγραμματισμού και χωρικού σχεδιασμού σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, εξέλιξη της πολιτικής συνοχής και των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης και χωροταξίας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρίες χωρικής (αστικής και περιφερειακής) ανάπτυξης, θεωρίες οργάνωσης του δικτύου των οικισμών, χωρικές επιπτώσεις των τομεακών πολιτικών, αστική πολιτική και βιώσιμη χωρική ανάπτυξη. 

Επιλογή δημοσιεύσεων (μετά το 2000)

 • Ανδρικοπούλου Ε. 1995, Οι Περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξέλιξη της περιφερειακής πολιτικής από τη Συνθήκη της Ρώμης έως το Maastricht, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα.
 • Ανδρικοπούλου Ε., Καυκαλάς Γ., επιμέλεια, 2000, Ο Νέος Ευρωπαϊκός Χώρος: Η διεύρυνση και η γεωγραφία της Ευρωπαϊκής ανάπτυξης, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα.
 • Ανδρικοπούλου Ε., Καυκαλάς Γ., 2000, Χωρικές Επιπτώσεις των Ευρωπαϊκών Πολιτικών, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
 • Andrikopoulou E., Kafkalas G. 2004, Greek regional policy and the process of Europeanisation: 1961-2000. In Greece in the European Union, Dimitrakopoulos D., Passas A., eds., Routledge, London, 35-47.
 • Andrikopoulou E. 2004, Regions in the European Union: Their function as part of the European space TECHNIKA CHRONIKA, electronic publication, vol. 4, (in Greek)  http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PUBLICATIONS/BYMONTHLY_PUBLICATIONS/diminiaia_2004/pub4
 • Andrikopoulou E. 2005, The regions in the European Union, Territorium (Special issue: Spatial Planning in East and Southern Europe), No 3, June 2005, 34-42.
 • Ανδρικοπούλου E. 2005, Η Χωροταξία και η περιφερειακή πολιτική απέναντι στις προκλήσεις της διεύρυνσης και της συνοχής, Επιστημονικές Μελέτες προς τιμήν του Καθηγητού Νίκου Ι. Κόνσολα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα, 465-481.
 • Ανδρικοπούλου Ε. 2006, «Οι περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η κατάσταση μετά το 1999». Στο Ζητήματα Χωρικής Ανάπτυξης: Σειρά Διαλέξεων 2004-2005, Ερευνητική Μονάδα Χωρικής Ανάπτυξης & CIS ΑΠΘ, 55-93. 
 • (βλ. http://estia.arch.auth.gr/files/Seminars_2004_2005.pdf)
 • Andrikopoulou E. and Kafkalas G. 2006, Spatial impacts of European Policies, Electronic Publication in English at http://estia.arch.auth.gr/en/e_lib.htm
 • Ανδρικοπούλου Ε., Γιαννακού Α., Καυκαλάς Γ., Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Μ. 2007, Πόλη και Πολεοδομικές Πρακτικές, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
 • Ανδρικοπούλου Ε., Καυκαλάς Γ. 2008, «Κατασκευάζοντας το εννοιολογικό περιεχόμενο της ‘εδαφικής συνοχής’», περιοδικό Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική (εκδόσεις Παπαζήση), Αφιέρωμα «Μεταρρυθμιστική Συνθήκη και Εδαφική Συνοχή», σελ. 218-234.
 • Ανδρικοπούλου Ε. 2008, «Η επίδραση των ευρωπαϊκών πολιτικών στο μετασχηματισμό της Θεσσαλονίκης μετά το 1990», στο Η Θεσσαλονίκη στο Μεταίχμιο: Η πόλη από τη σκοπιά των αλλαγών, Επιμέλεια Γ. Καυκαλάς, Λ. Λαμπριανίδης, Ν. Παπαμίχος, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, σελ. 525-568.
 • Ανδρικοπούλου Ε. 2010, «Πολυκεντρικότητα του οικιστικού δικτύου: η συμβολή των θεμελιωτών της χωρικής επιστήμης και οι εφαρμογές στην Ελλάδα», στο Πόλεως Λόγος, τιμητικός τόμος για τον καθ. Α.-Φ.Λαγόπουλο, Επιμέλεια Δημητριάδης, Ε., Καυκαλάς, Γ., Τσουκαλά, Κ., University Studio Press, Θεσσαλονίκη, σελ. 87-98.
 • Ανδρικοπούλου Ε. 2010, «1978/Θεσσαλονίκη. Οι επιπτώσεις των σεισμών του 1978 στη Θεσσαλονίκη», στο Σεισμοί και Οικιστική Ανάπτυξη. Ο ρόλος του αρχιτεκτονικού, πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, Επιμέλεια Μπεριάτος Η., Δελαλαδέτσιμας Π.-Μ., Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, σελ. 182-201.
 • Ανδρικοπούλου Ε., Καυκαλάς Γ. 2011, «Μεγαλόπολη Αρκαδίας.   Το νόημα του ‘εκσυγχρονισμού’ σε μια ελληνική κωμόπολη» στο Σύγχρονα Ελληνικά Τοπία. Επιμέλεια Χατζημιχάλης Κ., Εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα, σελ.172-175.
 • Ανδρικοπούλου, E., Καυκαλάς, Γ., Κακδέρη, Χ.,  Α.Τασοπούλου (υπό δημοσίευση) «Διαδρομές περιφερειακής ανθεκτικότητας: επιπτώσεις της κρίσης και προοπτικές χωρικής ανάπτυξης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» περιοδικό: ΑΕΙΧΩΡΟΣ , ηλεκτρονική έκδοση, ΤΜΧΠΠΑ  ΠΘ, Βόλος.

Πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα:
• 2004 Χωρικές επιπτώσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων στις αστικές περιοχές (Επιστ. ευθύνη για το μέρος που αφορά την Ελλάδα) πρόγραμμα ESPON (ESPON 2.2.3)
2005-2006 Εφαρμογή και επιδράσεις του Σχεδίου Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου στα κράτη μέλη (Επιστ. ευθύνη για το μέρος που αφορά Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία) πρόγραμμα ESPON (ESPON 2.3.1)
2006-2008: SIMCODE-IGT: Spatial Impacts of Multimodal Corridor Development (μέλος ερευνητικής ομάδας) ARCHIMED/INTERREG
• (σε εξέλιξη) Το ανθρώπινο δυναμικό ως βασική συνιστώσα της αναπτυξιακής δυναμικής και διαφοροποίησης των περιοχών: Η περίπτωση της Ελλάδας, ΘΑΛΗΣ/ΕΠΕΔΒΜ
• (σε εξέλιξη) ECR2 - Economic Crisis: Resilience of Regions, ESPON/ERDF 

Λοιπή επιστημονική δραστηριότητα:
Ιδρυτικό μέλος των συντακτικών επιτροπών των περιοδικών Πόλη και Περιφέρεια (1981-89) και ΤΟΠΟΣ (1990-2007) • 1995-97: Αντεπιστέλλον μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού Regions of Europe (της Assembly of the European Regions) • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (2001-2004) • Μέλος συλλόγων: Regional Science Association, Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων-Χωροτακτών.

Γνωστικό Αντικείμενο:
Χωρική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Πολιτική

 

Ομότιμη Καθηγήτρια

(συνταξιοδοτήθηκε 31-08-2016)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Χωρική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Πολιτική

Επικοινωνία:
eandrikop@arch.auth.gr

bursa escort görükle escort
bursa escort bayan görükle escort
görükle bayan escort bayan escort bursa vip bursa eskort http://www.tropicanx.com bursa vip escort elit escort elit bayan escort alanya escort bayan antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
kaçak iddaa oyna kaçak bahis yap illegal iddaa siteleri illegal bahis oyna illegal bahis şirketleri bahis siteleri