Αναπλήρωση του μαθήματος 08ΕΜ22

Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, θα γίνει αναπλήρωση (διορθώσεις) του μαθήματος 08ΕΜ22 στην αίθουσα 203 και ώρες 11.00-19.00