Αναπλήρωση του μαθήματος 08ΕΜ17 “Αστικές στρατηγικές”

Την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί μάθημα αναπλήρωσης του 08ΕΜ17 “Αστικές στρατηγικές”, στην αίθουσα 204.