Ανανέωση και υπογραφή Συμφωνίας Ανταλλαγής Φοιτητών με το ITMO, Russia

Σας πληροφορούμε ότι ολοκληρώθηκε  η διαδικασία υπογραφής της Ανανέωσης και της Συμφωνίας Ανταλλαγής Φοιτητών μεταξύ του Α.Π.Θ.  και του ITMO της Ρωσίας, αντίγραφα των οποίων σας επισυνάπτουμε, για ενημέρωσή σας.

Επισυνάπτεται το αρχικό κείμενο της Συμφωνίας  (2017).

Renewal_ITMO_AGREEMENT_2020_2023

ITMO_Students’_Exchange_Agreement

Agreement_ITMO_1

Agreement_ITMO_2

Scroll to top