Ανακοινώσεις Φοιτητικών

  • Τα έγγραφα που εκδίδονται από τη Γραμματεία είναι ΜΟΝΟΝ στην Ελληνική Γλώσσα. Εξαιρείται αναλυτική βαθμολογία που αφορά σπουδές Erasmus
  • Η επικοινωνία με την Γραμματεία για θέματα που αφορούν εξυπηρέτηση φοιτητών, πρέπει να γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από το Πανεπιστημικό e-mail
  • Σας ενημερώνουμε ότι αιτήσεις για έκδοση οποιουδήποτε πιστοποιητικού από τη Γραμματεία, θα γίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του https://students.auth.gr και όχι μέσω e-mail, ούτε μέσω της παλιάς εφαρμογής του sis.auth.gr.  Όσοι επιθυμούν χειρόγραφη υπογραφή στο πιστοποιητικό (αντί της ψηφιακής που θα μπαίνει αυτόματα), θα το καταχωρούν στα Σχόλια του students. Επίσης υπενθυμίζουμε ότι η επικοινωνία των φοιτητών  με τη Γραμματεία γίνεται ΜΟΝΟΝ από το πανεπιστημιακό e-mail.