Ανακοινώσεις Διατμηματικών Μαθημάτων Ξένων Γλωσσών του ΚΔΞΓ α.έ. 2019-2020

Επισυνάπτονται ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ για την πραγματοποίηση των Διατμηματικών μαθημάτων που διοργανώνει το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:
1) «Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα» -Academic Writing in the German language,
2) Γερμανικά Α1,
3) Γερμανικά Α2,
4) Γερμανικά Β1,
5) «Γερμανόφωνα Πανεπιστήμια και φοιτητική καθημερινότητα στο γερμανόφωνο χώρο»
6) «Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε πρόγραμμα ERASMUS+ σε γαλλόφωνα Πανεπιστήμια»,
7) Ιταλικά Α2
8) Ιταλικά Β1
9) Ρωσικά Α1 και
10) Ρωσικά Α2

Επισημαίνουμε ότι οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ έχουν αναρτηθεί και
στον ιστοχώρο του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Α.Π.Θ. (www.lance.auth.gr)

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Συγγραφή ΑΚΑΔ.ΕΡΓΑΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ A1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γερμανικά Unis B1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΑΛΛΙΚΑ Προετοιμασία Erasmus ΧΕ2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΙΤΑΛΙΚΑ Α2plus ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΙΤΑΛΙΚΑ Β1.1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΡΩΣΙΚΑ Α1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΡΩΣΙΚΑ Α2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

Scroll to top