ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01ΕΕ10 |  Μέσα Αναπαράστασης στην Αρχιτεκτονική

01ΕΕ10 |  Μέσα Αναπαράστασης στην Αρχιτεκτονική

Μάθημα αναπλήρωσης θα διεξαχθεί δια ζώσης την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 για την Ομάδα Β και την Ομάδα Γ.

Στην αίθουσα Βαλεντή για την Ομάδα Β:

Στις 16:00 για την Ομάδα Β1

Στις 18:00 για την Ομάδα Β2

Στην αίθουσα 206 για την Ομάδα Γ:

Στις 16:00 για την Ομάδα Γ1

Στις 18:00 για την Ομάδα Γ2

Για όλη την Ομάδα Α, διαδικτυακά, στον παρακάτω σύνδεσμο https://authgr.zoom.us/j/7528491467,  την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 στις 10.00

Scroll to top