ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ 2