ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ