ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ-ΙΩΝΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ-ΙΩΝΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ