ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ