Τρόπος Διεξαγωγής Μαθημάτων ΤΑΜ – Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021

Αγαπητοί, -ες φοιτητές, -ριες,

Καθώς είμαστε όλοι αντιμέτωποι με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επιβάλλει η πανδημία του COVID 19, το Τμήμα μας στη Γενική Συνέλευση της 17-09-2020 συζήτησε αναλυτικά τον τρόπο που θα μπορούσαν να διεξαχθούν τα μαθήματα το χειμερινό εξάμηνο του 2020-’21.

Κατ’ αρχήν  λήφθηκε υπ’ όψη η δυνατότητα εφαρμογής της ΚΥΑ 115744/Ζ1/4-9-2020 η οποία  ορίζει τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου (και η οποία παρατίθεται εδώ). Σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ, τα μεν θεωρητικά μαθήματα μπορούν να διεξαχθούν διαδικτυακά (για μαθήματα που υπερβαίνουν τους 50 εγγεγραμμένους), ενώ η διεξαγωγή των υποχρεωτικών εργαστηρίων σχεδιασμού θα πρέπει να διεξαχθεί εκ του σύνεγγυς, σε ομάδες οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 30 άτομα και σε χώρους των οποίων η χωρητικότητα υπολογίζεται βάσει των απαιτούμενων 7τμ /ανά άτομο (προϋπόθεση για την τήρηση των επιβεβλημένων από τον ΕΟΔΥ αποστάσεων). Επί πλέον το Τμήμα έλαβε υπ’ όψη τους διαθέσιμους χώρους της πτέρυγάς μας και τη χωρητικότητά τους σύμφωνα με τις τρέχουσες υγειονομικές  απαιτήσεις (παρατίθενται εδώ οι κατόψεις της πτέρυγας). Όπως διαπιστώθηκε το Τμήμα διαθέτει τέσσερις μόνο αίθουσες σχεδιαστηρίων χωρητικότητας 30 ατόμων, γεγονός που καθιστά αδύνατη την παράλληλη διεξαγωγή εργαστηρίων σχεδιασμού διαφορετικών εξαμήνων στην πτέρυγά του. Σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ η χρήση των αιθουσών θα πρέπει να γίνεται εφόσον εξασφαλίζεται ο εξαερισμός και η απολύμανση τους μετά από κάθε χρήση. Στο πλαίσιο αυτό η  Πρυτανεία ζήτησε από όλα τα Τμήματα του ΑΠΘ να δηλώσουν τους χώρους που θα χρησιμοποιούνται στο τρέχον εξάμηνο, ώστε να εξασφαλιστεί ο καθαρισμός τους από το υπάρχον προσωπικό καθαριότητας. Τέλος, λήφθηκε υπ’ όψη ο αριθμός των φοιτητών και των μελών ΔΕΠ ανά μάθημα (συνήθως 4 μέλη ΔΕΠ για 160 -215 εγγεγραμμένους φοιτητές στα υποχρεωτικά εργαστήρια σχεδιασμού).

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος διαπιστώνοντας  ότι ο αριθμός των διδασκόντων ανά υποχρεωτικό εργαστήριο σχεδιασμού δεν επαρκεί για την διαίρεση των φοιτητών σε ομάδες των max 30 ατόμων, καθώς και ότι οι διαθέσιμες αίθουσες της πτέρυγας δεν επαρκούν για την τήρηση του ωρολογίου προγράμματος, αποφάσισε για το χειμερινό εξάμηνο 2020-’21: α) όλα τα θεωρητικά μαθήματα να διεξαχθούν διαδικτυακά, β) τα υποχρεωτικά εργαστήρια σχεδιασμού να διενεργηθούν κύρια διαδικτυακά, με εξαίρεση το εργαστήριο σχεδιασμού 01ΕΑ10 του 1ου έτους, ενώ εννέα ακόμα υποχρεωτικά εργαστήρια σχεδιασμού να διεξαχθούν με υβριδική εκπαιδευτική διαδικασία (διαδικτυακές διορθώσεις και ορισμένο αριθμό εκ του σύνεγγυς παρουσιάσεων / διορθώσεων) και γ) οι χώροι προετοιμασίας των σχεδιαστικών διπλωματικών εργασιών (καμαράκια) να μην λειτουργήσουν, εφόσον δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η απολύμανσή τους καθώς και οι απαιτούμενες αποστάσεις των φοιτητών σε αυτούς.

Αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερα δύσκολη συνθήκη που διαμορφώνουν οι παραπάνω αποφάσεις για τη διδασκαλία της Αρχιτεκτονικής,  προτάσσοντας όμως, την ασφάλεια και την υγεία των διδασκόντων και την δική σας, ελπίζουμε ότι με τη προσπάθεια όλων μας θα κατορθώσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας δείχνοντας κατανόηση και διάθεση καλής συνεργασίας. Ξέροντας ότι για κάποιους από εσάς θα υπάρχουν δυσκολίες στην παρακολούθηση του προγράμματος των μαθημάτων, θα θέλαμε να επαναλάβουμε και τώρα, όπως και στην αρχή του προηγούμενου εξαμήνου, όταν για πρώτη φορά έκλεισε η σχολή, ότι όλοι οι διδάσκοντες  θα προσπαθήσουμε να βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία μαζί σας, ενημερώνοντάς  σας για ότι νεώτερο και ελπίζοντας στην όσο το δυνατόν επαρκέστερη διεκπεραίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κάτω από τις δεδομένες συνθήκες.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά σε όλους και όλες.

ΤΑΜ_Πτέρυγα_200905

ΚΥΑ 115744/Ζ1/04-09-2020

 

Scroll to top