ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ:

Προκήρυξη υποψηφίων διδακτόρων για την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών στο ΤΑΜΠΠ 2021-2022