ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 08ΤΗ15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 08ΤΗ15 ΕΠΙΛΟΓΕΣ: ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 19Ο ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ

Το μάθημα 08ΤΗ15 Επιλογές: Μοντέρνα Τέχνη από τον 19ο στον 21ο Αιώνα θα συνεχίσει να διδάσκεται, χωρίς αλλαγή,  κάθε Τρίτη , 17.00-19.00 στους χώρους του Δ Τομέα στον 7ο  όροφο.

Η Διδακτική Ομάδα

 

Ανακοίνωση- Μοντέρνα Τέχνη