ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 08ΕΜ10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ 08ΕΜ10 / Πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη

Η παράδοση του θέματος θα γίνει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 στον Β’ Τομέα Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού, 8ος όροφος (ώρα: 10.00-14.00)

Οι διδάσκοντες

C. Conenna

Κ. Τσουκαλά