ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ για ψηφιακά πιστοποιητικά και ιστοσελίδα Τμήματος

Έχει ξεκινήσει να λειτουργεί η εφαρμογή μέσω sis, εξυπηρέτησης αιτήσεων, έκδοσης βεβαιώσεων και ηλεκτρονικής παραλαβής.  Ενημερώνουμε ότι το ψηφιακά υπογεγραμμένο πιστοποιητικό που θα παραλαμβάνετε ηλεκτρονικά, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΕΑΝ ΕΚΤΥΠΩΘΕΙ.  Περισσότερες πληροφορίες στο ΚΗΔ.

Επίσης, ενημερώνουμε ότι στην κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματος, στο μενού ΣΠΟΥΔΕΣ, θα αναρτούνται πλέον το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, ο Πίνακας Μαθημάτων, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα προγράμματα των επικείμενων εξεταστικών περιόδων.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ