ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ