ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015-2016

Καλούνται όλοι οι δικαιούχοι του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 που δεν είχαν προλάβει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους λόγω της δημοσίευσης του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ Α17/15-02-2017) να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος (υπεύθυνη επικοινωνίας: Ευθυμία Φράγκου / τηλ.: 2310-995599 / email: efragou@arch.auth.gr) για την άμεση κατάθεσή τους.

Για το Στεγαστικό Επίδομα του έτους 2016-2017 αναμένεται να εκδοθεί σχετική εγκύκλιος.

ΑΙΤΗΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_2015-2016